Hiện tại DASAVINA cung cấp sản phẩm mực một nắng Cửa Lò chất lượng tại Hà Nội