Bảng giá đặc sản Biển của DASAVINA (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

No Mặt hàng Đơn vị tính Đơn giá 1000 đ 
Bán lẻ
1 Chả mực giã tay (không hút chân không) Kg 370
2 Chả mực giã tay hút chân không thường http://chamuchalong.org/wp-content/uploads/2014/07/icon-hot1.gif Kg 380
3 Chả mực gi ã tay hút chân không VIP http://chamuchalong.org/wp-content/uploads/2014/07/icon-hot1.gif Kg 450
4 Chả mực xay Kg 340
5 Chả cá thu Kg 320
6 Chả cá nhạc Kg 250
7 Mực khô loại 1 Kg 750
8 Mực khô loại 2 Kg 650
9 Mực ống Kg 280
10 Mực lá Kg 340
11 Mực sơ chế hút chân không Kg 300
12 Chả nem hải sản hộp 10 cái 110
13 Tôm he biển Kg 800
14 Tôm sú loại 15 con/kg Kg 350
15 Tôm sú loại 20 con/kg Kg 330
16 Tôm sú loại  25 con/kg Kg 310
17 Cá cháp Kg 280
18 Cá đục Kg 280
19 Cá kìm Kg 130
20 Cá giò Kg 260
21 Hàu nguyên con Kg 60
22 Hàu ruột Kg 250
23 Cá thu tẩm ướp Kg 280
24 Mực 1 nắng http://chamuchalong.org/wp-content/uploads/2014/07/new.gif Kg 550
25 Mực trứng http://chamuchalong.org/wp-content/uploads/2014/07/new.gif Kg 310
26 Cá thu 1 nắng Kg 280
27 Cá thu tươi Kg 270

Ghi chú:

– Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển, khách mua buôn thường xuyên có thể được miễn giảm phí vận chuyển

– Giá một số hải sản có thể thay đổi đôi chút tại thời điểm đặt hàng