Với  loài hải sản được nhiều người biết đến như mực thì ai ai cũng biết có các loại  như…